BOUDE FIGUEREDO, ÓSCAR . Innovación educativa en Iberoamérica: estudio de casos de investigación. Comunicación, n. 43, p. 102 - 105, 15 dic. 2020.